Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Miljøvern

Miljøvern er administrativt underlagt plansjefen i Stange kommune.

Ansvarsområder:

Kommunal vilt – og innlandsfiskeforvaltning saker knyttet til miljølovgivning lokal agenda 21 (LA 21) arealplanlegging.

Samarbeid med øvrige etater i Stange kommune vektlegges. Rådgivende kontakt internt i kommuneadministrasjon, mot publikum og forvaltningsorgan på fylkesnivå er en viktig del av virksomheten.

Prosjektrelatert arbeid:

Det pågår en registrering og kvalitetssikring av naturinformasjon. Målet er temakart som omhandler vilt, rødlistearter og naturtyper. Dette danner grunnlaget for verdsetting av arealer for biologisk mangfold. Stedfestet kunnskap om biologisk mangfold brukes aktivt i kommunens arealplanlegging.

Miljøfyrtårnprogrammet. Målsettingen er å sette miljø på dagsorden i små og mellomstore bedrifter. Høsten 2000 ble det igangsatt et interkommunalt prosjekt der 15 bedrifter i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker deltar.

Sist endret: 14.07.2014
|
|
|
  • Kjempespringfrø - svartelistet i Norge

    Kjempespringfrø, Impatiens glandulifera, er en fremmed art i norsk natur og en plante i rask spredning. Den utgjør en trussel for sårbare og trua arter. Rykk den opp med rota eller klipp den ned sier miljøvernsjef i Stange Leif Skar. Utbredelsen av planten i Stange er spesielt langs Nordre Starelv, men den er også observert på andre steder i kommunen.