Miljøvernarbeid generelt er sektorovergripende slik at det er nært samspill mellom ulike etater knyttet veiledning og arbeid mot dette tema.

Miljøvernarbeidet er administrativt underlagt plansjefen i Stange kommune.

Kommunens ansvarsområder:

http://www.miljokommune.no/;  miljøkommune.no gir en oversikt over kommunens myndighet og plikter innen:

Spørsmål knyttet til miljøvern på kommunalt nivå kan rettes til; leif.skar@stange.kommune.no

Relevante linker med aktuell oppdatert miljøinformasjon  :

Vassdragsforbundet Mjøsa. Vassdragsforbundet er en ideell forening med følgende medlemmer: Kommunene rundt Mjøsa og i Gudbrandsdalen, Fylkesmennene og fylkeskommunene i Oppland og Hedmark, Mjøsregulanten (GLB), industribedrifter og frivillige organisasjoner med mjøstilknytning

Norges jeger – og Fiskerforbund

Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 

Den norske turistforening

Hjorteviltportalen med hjorteviltregisteret. Alt om elg, hjort, villrein og rådyr