Hamar og Stange kommune har etablert interkommunalt samarbeid på Skatteoppkreverområdet. Hamar kommune er vertskommune for samarbeidet.

Les mer her.....