Skatteoppkrever overføres til Skatteetaten

Etter 1. november er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Illustrasjonsfoto MostphotosFra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Skatteetaten kontaktes pr telefon 800 800 00 eller www.skatteetaten.no/kontakt

Adressa er: Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet:

  • innkreving av restskatt
  • skatt til gode 
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knyttet til skattekrav 
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift


Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten.

Kommunens rolle heretter blir kun ansvar for innkreving av kommunale krav.