Besøksadresse:

Romedalsvegen 6
2335 Stange  
Tlf 954 61 932

 

Kine Lundsbakken

Avdelingsleder for fysioterapitjenesten

Tlf 416 79 885

Torleiv Oppen

Torleiv Oppen
Tlf 917 03 216
Voksne og eldre

Hverdagsrehabilitering

Eva Strypet

Tlf 971 09 404

 

Stange kommunes Ambulerende Rehabiliteringsteam (StART)

 

 

Marthe Bakken

908 77 291

Døgnrehabilitering, Ottestad Helse- og omsorgssenter

Stange kommunes Ambulerende Rehabiliteringsteam (StART)

 

Tove Elisabeth Reinemo
Tlf 976 05 842
Psykisk helse.

Frisklivssentralen

Lillian Salvesen

Lillian Salvesen
Tlf 416 79 877 
Barn, 0-18 år, hovedvekt på habilitering.

Tone Haugen Larsen
Tlf 416 79 876
Barn,0-18 år, hovedvekt på habilitering.

 

Ewa Krzeminska
Tlf. 62 57 44 94
 

Fengselshelsetjenesten

Gunvor Linneberg Maagaard

Tlf 469 28 010

Frisklivskoordinator 60 % stilling (Se Frisklivssentralen)

 

Jenny Aamodt

Tlf 901 36 025

Frisklivskoordinator 60 % stilling