Besøksadresse:

Romedalsvegen 6
2335 Stange  
Tlf 95 46 19 32

 

Kine Lundsbakken

Avdelingsleder for fysioterapitjenesten

Tlf 41 67 98 85

Torleiv Oppen

Torleiv Oppen
Tlf 91 70 32 16
Voksne og eldre

Hverdagsrehabilitering

Eva Strypet

Tlf 97 10 94 04

 

Stange kommunes Ambulerende Rehabiliteringsteam (StART)

 

 

Marthe Bakken

90877291

Døgnrehabilitering, Ottestad Helse- og omsorgssenter

Stange kommunes Ambulerende Rehabiliteringsteam (StART)

Ellen Velema
Tlf 97 60 5 842
Psykisk helse.

Frisklivssentralen

Lillian Salvesen

Lillian Salvesen
Tlf 41 67 98 77 
Barn, 0-18 år, hovedvekt på habilitering.

Tone Haugen Larsen
Tlf 41 67 98 76
Barn,0-18 år, hovedvekt på habilitering.

 

Ewa Krzeminska
Tlf. 62 57 44 94
 

Fengselshelsetjenesten

Gunvor Linneberg Maagaard

Tlf 46 92 80 10

Frisklivskoordinator (Se Frisklivssentralen)

Gyda Eide

Tlf 46 92 80 10

Frisklivskoordinator (Se Frisklivssentralen)