Stange kommune har to offisielle vennskapskommuner.  Brøndby i Danmark er en forstadskommune til København og har ca. 34000 innbyggere. Byen er kanskje mest kjent for sitt internasjonale topplag i fotball. Botkyrka ligger utenfor Stockholm og har nå 73500 innbyggere. 

Begge  kommunene ble det vedtatt vennskaps-forbindelse med på 1960-tallet.

Vennskapsinngåelsen med Botkyrka ble formelt vedtatt i kommunestyret våren 1961. Komunene var da omtrent jevnstore, snaut 12.000 innbyggere i Botkyrka og 10.000 i Stange.  

Vennskapsinngåelsen med Brøndby ble vedtatt 1967.

Botkyrka har vedtatt å avslutte vennskapssamarbeidet med Stange. 

 

Botkyrka kommune (Sverige)

E-post
kommun@botkyrka.se

Brøndby kommune (Danmark)E-post
brondby-kom@brondby-kom.dk