Tangen kirke, skogbygdkatedralen, ble innviet 9. august 1861. Det var en gledens dag i Tangen, en dag da håp og ønsker og arbeid for egen kirke var blitt en realitet. Kirken ble innviet av prosten i Vang, Poul Winsnes etter biskopelig påbud. Tangen kirke er bygget av laftet tømmer i form av en oktogen – åttekant – med tilbygg for kor og våpenhus. Noe senere ble kirken panelt utvendig og innvendig med stående panel. Tangen kirke av 1861 er ikke stedets første kirke. ”Røde bok” omtaler Vika sokn med kirke opp mot 1600-tallet. I Håkon Håkonsens saga står Stange omtalt som en bygd ”tettsatt med kirker og gode garder.” Arkitekt Christian Henrik Grosch har tegnet kirken og byggmester Hans Gulbrandsen Røisi har bygd Tangen kirke. Berte og Jon Grimerud gav gården sin til menigheten til byggegrunn for kirke og skole og til bolig for lærer.