Strandlykkja kapell ble innviet 12. august 1915.

Berte Marie Strandløkken som eide Strandløkken gård, gav tomt til kirke og kirkegård. Direktør Wefring ved Sanderud sykehus ble formann for byggekomiteen.

Biskop Chr. Bruun foretok innvielsen av kapellet. Ved innvielsen hadde kapellet et lite husorgel, senere gav Berte Marie Strandløkken kr. 2.000,- til nytt orgel. Senere fikk kapellet en altertavle laget av Godager og Ree som gave fra dem. Muren ble oppført av Ole Bråthen, Espa og bygget som var kalkulert til kr. 10.000,- ble reist av Ole Engen og hans sønn Ivar Engen fra Ottestad.