Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Kommunefakta

Stange kommune

Åpningstider Stange rådhus: mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

NAV-Stange har åpningstid mandag - fredag 10.00-14.00

Nøkkelinformasjon:

Postadresse: (gjelder alle virksomheter) Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse rådhuset Storgata 45, 2335 Stange
E-post post@stange.kommune.no
Telefon sentralbord 62 56 20 00
Telefon informasjonssenteret 62 56 20 14
Telefaks  
Vakttelefon veg, vann og avløp 900 88 108
Organisasjonsnummer 970 169 717
Bankkontonummer 1503.53.50877
Giro skatt 6345.07.04174
Administrativ organisering Klikk her

                 

Nøkkeltall:

Kommunenummer 0417
Areal i kvadratkilometer 725,0
Folketall pr. 1. januar 2015 20013
Befolkningsutvikling kretsvis 2000-2009  
Befolkningsstatistikk etter grunnkretser (2003)  

Befolkningsstatistikk etter kjønn og alder (2003)

 
Antall husstander (2008) 7750  

Stange kommune ligger trygt plassert midt på Hedmarken sør for Hamar. Kommunen grenser for øvrig til Løten, Våler, Åsnes, Nord-Odal og Eidsvoll. I Stange finner du noen av Norges største og historiske kjente gårder og det rike jordsmonnet forklarer også det vell av kulturminner som finnes i kommunen (bl.a. ca. 130 gravhauger). Kanskje Hedmarkens ”grønneste” kommune, og et eldorado for natur- og friluftsinteresserte. Her finnes også førsteklasses industriproduksjon og handel.

Sist endret: 07.03.2017
|
|
|