Ungdomskontaktene er en gratis tjeneste for ungdom i alderen 13-23 år.

  • Er tilgjengelig for ungdom med eller uten problemer  
     
  • Er et sted der du kan snakke med en voksen

 

Vi er til for deg!