Skolen ligger flott til ved Mjøsas bredd sør i Stange kommune. Skolen har et mangfoldig uteområde og hele nærmiljøet innbyr til lek og uteaktiviteter til alle årstider. Vi har ballbinge, kunstgressbane og ulike lekeapparater. 

Tangen skole er en levende skole med både dyr og kjøkkenhage. Høner og kaniner holder til i Halmhuset. Som levende skole brukes nærområdet aktivt. Målet er at alle elevene skal bli kjent med sentrale steder i hjembygda. Dette er nedfelt i skolens egen uteskoleplan.

Felles oppdrag for Stangeskolene er gode læringsmiljø og godt læringsutbytte. Skole og SFO skal sammen legge til rette for læring og trivsel i et trygt og inkluderende miljø. Tangen skole er en trivselslederskole. Fire dager i uken har trivselsledere ansvar for aktiviteter i friminuttene.  Vi har et aktivt og engasjert elevråd som har fokus på elevenes trivsel og læring.

FAU er med på å skape et godt hjem-skole-samarbeid gjennom aktivitet og engasjement.

«Vi er Tangen. Vi er venner. Vi kan holde alles hender»