• Januar og februar er en god arbeidsperiode i skolen. I år har vi også hatt flott vintervær og skiferdighetene blant elevene våre har blitt merkbart bedre i løpet av årets første uker.
  • Halvveis i skoleåret er tida også brukt til kartlegginger slik at elever og foresatte får god informasjon om elevenes faglige utvikling og framovermeldinger i utviklingssamtalene. 
  • I uke 5 ble det gjennomført ny refleks- og trafikkaksjon ved Stange skole. Vi ønsker alle med på laget for å gjøre trafikksituasjonen rundt skolen så trygg som mulig. 

    2.januar 2018


Skoleåret 2017-2018
Stange skole er en 1-7 skole som ligger midt i Stange sentrum. Skolens elevtall vokser stadig og i overgangen til februar er vi 310 elever.
Vi gir Stange kommunes innføringsklassetilbud for 2.-7.trinns elever,som nylig har kommet til Norge. Elever i innføringsklasser får sin opplæring etter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

På Stange skole har vi disse orda med oss gjennom skoleåret: Si hei, vær grei, vær en venn!
Det finnes mange måter du kan vise at du bryr deg om et annet menneske. Den enkleste måten
er kanskje å si hei.
Vi utfordrer deg til å: Si hei til noen du vet hvem er, men som du ikke så ofte sier hei til!
Si hei til noen som står alene! Si hei til noen du ikke kjenner! Hvis du vil, kan du jo ta neste
skritt også og være en venn.

Du kan invitere noen med i leken, passe litt ekstra på noen som ikke har det så bra eller si noe
hyggelig til noen. Slike ting vil gjøre at andre føler seg betydningsfulle. Du kan gjøre en forskjell.
Du kan se andre.
Si hei, vær grei, vær en venn!