I Stange sentrum ligger en flott tre avdelingsbarnehage, nemlig Enerhaugen.

Visjonen vår er «Oppleve, dele, glede» - med disse tre ordene ønsker vi at barna hos oss får mulighet til å:

 Oppleve:

  •  Hverdagsgleder, muligheter, utforinger, drømmer, fantasier og glede

Dele:

  • Drømmer, hverdagens store og små utfordringer, sorger, opplevelser, erfaringer og øyeblikk

Glede:

  • Seg over å glede andre, mestringsfølelse, at andre får til, en god hverdag og opplevelser

Barns medvirkning står sentralt hos oss, og vi ønsker å ta tak i de temaene som ligger barna nærmest! Det vil si at: har vi en gruppe barn som er veldig opptatt av for eksempel kjøretøy i form av biler, traktorer, lastebiler osv så fanger personalet opp dette. Personalet er dyktige på barnemøter, hvor de voksne lytter til alle ideer og tanker barna har og hva som er spennende å leke med og gjøre med kjøretøy. Så setter de alle ideer i system, lager pedagogiske aktiviteter innenfor tematikken også jobber gruppen i prosjekt over en periode. Og slik jobber alle i alle aldre hos oss, med alle tema.

Språk og Natur er satsningsområdene til Enerhaugen, det vil si at vi legger ekstra fokus på disse to områdene i vårt arbeid. Når vi jobber med kjøretøy (for å bruke samme eksempel) så går vi ut og ser om vi ser noen traktorer og biler ute i miljøet. Vi bruker riktige begrep, konkreter og benevnelser slik at barna samtidig får språktrening. En god måte å bruke nærmiljø, uteområde og skog på, samtidig som vi har språkgrupper og vektlegger å ha et godt språkmiljø! Personalet blir også kurset innen disse to fagfeltene.

Hos oss på Enerhaugen er et skriv, en «avis» som vi deler ut i slutten av hver mnd. Her etter dokumenterer vi arbeidet som er utført, hvilke opplevelser barna har fått, hva vi har hatt fokus på, bilder av ulike aktiviteter, viktig informasjon, fagstoff og vi prøver å formidle flotte hverdagssituasjoner. Gode tilbakemeldinger fra foreldre på denne «avisen».  I tillegg blir dette blir knyttet opp til Rammeplan, Lov om barnehage og Årsplanen.

Vi har fokus på hverdagen, at den skal bli fylt med drømmer, muligheter og opplevelser!

Vi er her for dere, så ta gjerne kontakt eller kom innom oss!