I Vallset barnehage har vi 58 hele plasser for barn i alderen 1-5 år. Barna er fordelt på 4 avdelinger; Blåveisen, Kvitveisen, Gåsongen og Hestehoven.

Barnehagen ble bygd i 1992, og påbygd i 2002 og 2010. Den ligger sentralt til i et boligområde sørvest for Gata. Nærmeste naboer er festplassen, fotballbanen (Råsunda) og Vallset skole.

Vi er veldig stolte av uteområdet vårt. Det gir barna mange og gode muligheter for lek og fysisk aktivitet. Området består av gressbakker, plen, asfalt, store klatresteiner og trær. Vi har husker, klatrestativ, sjørøverbåt, snekkerbod, lekestue og en diger sandkasse. Høsten 2010 fikk vi grillhytte av foreldrerådet. Småbarnsavdelingene har et avskjermet lekeområde som består av terrengsklie, husker, båt, sandkasse og et lite lekehus.
Om vinteren er det fine muligheter for aking og skigåing på utelekeplassen.

I tillegg har vi skogen like ved. Vi har tre forskjellige områder som vi benytter. Det nærmeste området kaller vi ”Nisseskogen”. I Nisseskogen leter vi etter nissen før jul. Som regel dukker den opp ned i skogkanten. Er det for kaldt til å gå på leting i skogen, har vi heldigvis erfart at nissen kommer på besøk ute i barnehagen i stedet for.

Går vi videre nedover skogsbilvegen kommer vi til gapahuken vår m/ bålplass. Mye av skogen rundt ble hugget for noen år siden, men det er fint å leke der likevel. Enda lenger ned i skogen er det et spennende sted. Det stedet har vi gitt navnet ”Berget det blå”. Der er det digre kampestener å klatre på.

Andre turmål er Tøstifurua og Jordbærkirka, eller vi drar på tur i forbindelse med emner vi jobber med. Inne er vi også travelt opptatt med ulike aktiviteter som lek, forming, drama, sang og musikk.

En dag i uka deler vi alle barna inn i grupper etter alder. En av gruppene heter ”Solgruppa” og er for førskolebarna våre. Vi har et tett og godt samarbeid med skolen og SFO for å gjøre overgangen fra barnehagen til skolen / evt. SFO best mulig for barna, der det meste av kontakten foregår i vårsemesteret.

Vi er opptatt av at barna skal få anledning til å bry seg om, og vise solidaritet med barn i andre land. I forbindelse med adventskalenderen har vi innsamling av klær og leker. Barna har med klær /leker som de har vokst fra og lager adventspakker av disse. Vi sender disse pakkene til Mercysenteret i byen Narva, i Estland, så barna der kan få glede av det. Vi har hatt besøk fra Mercysenteret, og sett bilder av hvor glade barna er når de får gavene fra oss.

Vil du vite mer om oss er du hjertelig velkommen til å ringe eller komme innom!