Romedal Barnehage består av tre avdelinger:

 • Marihøna 1-3 år
 • Blåne 3-5 år (2-5 år)
 • Bikuben 3-5 år

Åpningstid; 07.00-16.30 - vi serverer to måltider hver dag, lunsj og ettermiddagsmåltid.

Barnehagen ligger i Romedal sentrum og kan tilby moderne lokaler med god plass til allsidig lek og aktivitet både inne og ute. Uteområdet vårt er i stadig utvikling, og består nå bl.a. av grillhytte med bålplass, store sandbasseng, snekkerbu, lekestue, leketog, vannrenner, sjørøverbåt, klatrestativer, hinderløype, akebakke samt flotte sykkelløyper. I samarbeid med foreldrene har vi bygget en stor, flott gapahuk i den lille skogen vår på myra, 200 m unna barnehagen, her går vi daglig på tur - og tre ganger i året arrangeres Myraløpet, Myrarennet og Myrarittet.

Vi har fokus på språk og relasjoner - dette er med i alle aktiviteter i hverdagen.

 

Vi er en barnehage som:

 • består av stabile ansatte med masse humor og glede
 • er opptatt av å gi barna rom for gode opplevelser, erfaringer og lek i trygge omgivelser
 • er opptatt av at alle har en venn
 • gir rom for mye utetid i all slags vær
 • setter enkeltbarnet i fokus
 • bruker nærmiljøet vårt
 • legger vekt på godt foreldresamarbeid
 • har fokus på voksenrollen i samspillet med barna

Bilder fra barnehagen: