Barnas Rett barnehage har to gjennomgående satsningsområder:

Uteliv og fysisk aktivitet

Uteliv og fysisk aktivitet står i høysetet i barnehagen vår, og vi er stolte av å kunne tilby et meget godt tilrettelagt og utfordrende uteområde som inviterer til flott lek og utfoldelse. Vårt ønske er at barna som går hos oss, skal bli glade i å være ute, at de skal kjenne glede ved fysisk utfoldelse og få et godt selvbilde gjennom de aktivitetene de møter i barnehagen. Barnehagen har som målsetting at alle skal være ute hver dag. Vi har rullerende utegruppe for barna, hver 3. uke fra de er 3 år. Barna er ute hele dagen, hvis været tilsier det.Barnas rett barnehage

Vi har egen gapahuk med bålplass, og innenfor barnehagens gjerde har vi egen, oppvarmet hytte. Hytta bruker vi til frokost for utegruppa, samlinger, matlaging og bållunsj med barna, og varmestue på kalde utedager. I tillegg til å være mye ute på barnehagens område, tar vi stadig vekk små og store oppdagelsesturer utenfor gjerdet. Nærmiljøet rundt barnehagen er unikt, med både skog, vann og tettbebyggelse. Vi har tilgang til gymsal og svømmehall på Åkershagan Opplærings- og aktivitetssenter, og dette tilbudet brukes jevnlig, fordelt på de ulike avdelingene.

Barns medvirkning

Visjonen vår: «Barneskritt, hvor går du hen? Vi blir med!» følger oss i hverdagen på ulike måter. Vi jobber med emnebaJulepynt i Barnas rett barnehageserte prosjekter i smågrupper sammen med barna fra 3-6 år, der barna selv får velge hva de vil jobbe med. Småbarn følger barns medvirkning i temajobbing med språkopplegget «Snakkepakken» som utgangspunkt. Viktige verdier for oss er respekt, anerkjennelse og likeverd. Dette bestreber vi oss å møte barna med.

Vi har fokus på et sunt kosthold, og serverer alle måltider i barnehagen: Frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid. Vi har varmmat 2 ganger i uka, der et av måltidene er fisk hver uke.

 

 

Besøk av brannbil i Barnas rett barnehageHos oss kan du forvente å bli møtt av lekne og barnlige voksne, som er aktive i barnas hverdag, og samtidig ser enkeltbarnets behov for bekreftelse og tilknytning. Du kan forvente et positivt foreldresamarbeid, der fleksibilitet og imøtekommenhet står høyt for oss.

 

 

 

Velkommen innom for å ta en titt!

(Følg skilting fra Kjonerudvegen)