Barn og unges kommunestyre (BUK) består av representanter fra ulike skoler i Stange. Representantene er fra 10 - 18 år. På møtene behandler BUK søknad om penger til nærmiljø, samt at de har spørretime.

BUK har egen sekretær som heter Else Bjørke. Hun er også barn og unges talsperson i plansaker.

Barn og unges kommunestyret 2018-2019

Barn- og unges kommunestyre 2018-2019

Stange ungdomsråd på