God november! Husk planleggingsdag og stengt SFO fredag 22.november. Personalet ved alle skolene i Stange kommune, skal denne dagen samles for å lære om psykososialt skolemiljø. Det er Tove Flack fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger som vil bidra til å øke kunnskapen vår på det viktigste området i skolen, nemlig kampen mot mobbing og krenkende atferd, og arbeidet for et godt skolemiljø.

Vi minner alltid om framsnakk, smil og glede som det beste utgangspunktet for en god dag.
Vi ønsker akkurat DEG en god høst/vinterdag!

Tradisjonen tro markerte Stange skole FN-dagen 24.okt. Da løp elevene også Unicefrunden. 
Takk for all sponsorstøtte. Det ble samlet inn ca. 40000 kr til Unicef.

Fra fotoprosjekt 7.tr 18-19
Foto: Sara Bustnes, Knut Goli. Bildet er hentet fra fjorårets fotoprosjekt på 7.tr.

Informasjon om ny meldingstjeneste for skolene i Stange kommune:
Stange kommune har anskaffet nytt oppvekstadministrativt system. Systemet for skoler og SFO, Visma Flyt Skole, tas i bruk aug.2019. Da vil foresatte få tilgang til skolens (og dermed SFOs) administrative system. All kommunikasjon med skolen, slik som meldinger, fraværsregistrering osv. vil deretter skje i Visma Flyt Skole.

SE HER!!!  Stange kulturskole har delt en flott filmsnutt fra Flere farger, samarbeidsprosjet mellom Kulturskolen i Stange kommune, Stange skole og Stange ungdomsskole. Ta en titt:
https://youtu.be/m7sh01uYYb0Skoleåret 2019-2020

Stange skole er en 1-7 skole som ligger midt i Stange sentrum. Skolens elevtall er ca 317. 
Vi gir Stange kommunes innføringsklassetilbud for 2.-7.trinns elever,som nylig har kommet til Norge. Elever i innføringsklasser får sin opplæring etter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

På Stange skole har vi disse orda med oss gjennom skoleåret: Si hei, vær grei, vær en venn!
Det finnes mange måter du kan vise at du bryr deg om et annet menneske. Den enkleste måten
er kanskje å si hei.
Vi utfordrer deg til å: Si hei til noen du vet hvem er, men som du ikke så ofte sier hei til!
Si hei til noen som står alene! Si hei til noen du ikke kjenner! Hvis du vil, kan du jo ta neste
skritt også og være en venn.
Du kan invitere noen med i leken, passe litt ekstra på noen som ikke har det så bra eller si noe
hyggelig til noen. Slike ting vil gjøre at andre føler seg betydningsfulle. Du kan gjøre en forskjell.
Du kan se andre. Si hei, vær grei, vær en venn!  

Les gjerne mer om skolen vår i artiklene under.

Streetart