GOD PÅSKE ØNSKES ALLE!

I tråd med nasjonale føringer skal skolene fortsette med fjernundervisning for alle elever fra og med 14.april til og med 24.april 2020. Vi holder skolens foreldre/foresatte informert via Visma.

Trenger du å snakke eller chatte med noen?

Når ting er vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for noen andre som kanskje ikke har det bra, finnes det voksne som kan hjelpe og som du kan kontakte på nummerne nedenfor:

Kors på halsen (Røde kors for barn og ungdom)
Her får du kontakt med voksne som er frivillige i Røde kors.
Tlf 800 333 21
Chat
https://korspaahalsen.rodekors.no/

Alarmtelefon for barn og unge
For deg som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller hvis du er bekymret for noen du kjenner.
Tlf 116 111

Informasjon vedr. koronavirus og beredskap i Stange kommune.
Samfunnet jobber på spreng for å møte og begrense virkningene av koronaviruset. Dette det gjelder også skoler og barnehager i Stange kommune. 
Nå er det om å gjøre å få hverdags-, skole- og arbeidslivet til å fungere godt nok. Senk skuldrene og ta godt vare på hverandre; vi skal komme oss gjennom dette sammen. Her er en liten hilsen fra rektor: https://youtu.be/o4ArFXyZRlk

Stange kommune holder innbyggerne løpende orientert om situasjonen gjennom kommunens hjemmesider: 
https://www.stange.kommune.no/article47867-7597.html

Oppdatert informasjon finnes alltid på:
Folkehelseinstituttets nettsider og helsedirektoratets nettsider.

FAU og Elevråd arrangerte trafikksikkerhetsaksjon i uke 11; takk til alle som bidro i aksjonen og takk til alle dere som tar nødvendige hensyn i trafikken og som samarbeider om en best mulig trafikksituasjon rundt skolen vår. 

Disse går som en hilsen til dere alle:
Valentine

Vi minner alltid om framsnakk, smil og glede som det beste utgangspunktet for en god dag.
Si hei, vær grei og vær en ven!
  Skoleåret 2019-2020

Stange skole er en 1-7 skole som ligger midt i Stange sentrum. Skolens elevtall er 319 (pr. 13.12.19). 
Vi gir Stange kommunes innføringsklassetilbud for 2.-7.trinns elever,som nylig har kommet til Norge. Elever i innføringsklasser får sin opplæring etter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

På Stange skole har vi disse orda med oss gjennom skoleåret: Si hei, vær grei, vær en venn!
Det finnes mange måter du kan vise at du bryr deg om et annet menneske. Den enkleste måten
er kanskje å si hei.
Vi utfordrer deg til å: Si hei til noen du vet hvem er, men som du ikke så ofte sier hei til!
Si hei til noen som står alene! Si hei til noen du ikke kjenner! Hvis du vil, kan du jo ta neste
skritt også og være en venn.
Du kan invitere noen med i leken, passe litt ekstra på noen som ikke har det så bra eller si noe
hyggelig til noen. Slike ting vil gjøre at andre føler seg betydningsfulle. Du kan gjøre en forskjell.
Du kan se andre. Si hei, vær grei, vær en venn!  

Les gjerne mer om skolen vår i artiklene under.

Streetart