Jeg velger meg april av Bjørnstjerne Bjørnson.

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!

Nå håper vi april vil smile og smelte og gi oss en smak av sommer.

Læringsbrettopplæringen er godt i gang og brettene er i bruk på alle trinn og i alle klasser og i de fleste fag. Lærerne er stadig vekk på opplærings-/oppfølgingsdager for å dele erfaringer og få opplæring i nye apper. Det er nyttig og kommer elevene til gode. På rektors runder i ganger og klasserom, syder det av god læringsaktivitet med og uten læringsbrett.
Det er artig å se iveren som er å spore og det er veldig fint å treffe mange blide ansikter og høre alle HEI'ene på tur rundt i gangene om morgenen. Takk for møtene; dere er fantastiske alle sammen!

I april gjøres det meste av nasjonale kartleggingsprøver for 1.-4.tr. De gir oss verdifull informasjon i det videre arbeidet til beste for hver elev.

 Solsikker krakker 7.
Kunst& håndverks produkter kan du se mer av på film i egen artikkel.Skoleåret 2018-2019

Stange skole er en 1-7 skole som ligger midt i Stange sentrum. Skolens elevtall ligger rundt 300.  
Vi gir Stange kommunes innføringsklassetilbud for 2.-7.trinns elever,som nylig har kommet til Norge. Elever i innføringsklasser får sin opplæring etter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

På Stange skole har vi disse orda med oss gjennom skoleåret: Si hei, vær grei, vær en venn!
Det finnes mange måter du kan vise at du bryr deg om et annet menneske. Den enkleste måten
er kanskje å si hei.
Vi utfordrer deg til å: Si hei til noen du vet hvem er, men som du ikke så ofte sier hei til!
Si hei til noen som står alene! Si hei til noen du ikke kjenner! Hvis du vil, kan du jo ta neste
skritt også og være en venn.
Du kan invitere noen med i leken, passe litt ekstra på noen som ikke har det så bra eller si noe
hyggelig til noen. Slike ting vil gjøre at andre føler seg betydningsfulle. Du kan gjøre en forskjell.
Du kan se andre. Si hei, vær grei, vær en venn!