Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt av planforslaget eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. 

Høringsperiode er 05.juli - 3. september. 

Kommunestyret i Stange vedtok den 17.6.2020 detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor Sørli Åkersvika, hvor dobbeltspor ble regulert frem til Åkersvika. Bane NOR har fått i oppdrag fra Jernbanedirektoratet å planlegge dobbeltsporet jernbane inn til Hamar stasjon. Dette innebærer ny bro og fylling for å krysse Åkersvika mellom Stange og Hamar. Planen sikrer permanente og midlertidige arealer for etablering av jernbaneanlegget.

Klikk her for å komme til planforslaget

Dokumenter i papir legges ut på servicekontoret i Stange rådhus. 

Informasjonen om planen kan også hentes fra Bane NOR sine hjemmesider
 

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes direkte i plandialog eller til Postboks 214, 2336 Stange.  post@stange.kommune.no

Høringsfrist 3. september 2022.