Reglement for folkevalgte organer (PDF, 1MB) inneholder:

  • reglement for saksbehandling i folkevalgte organer
  • reglement for kommunestyret