Kommunestyret i Stange fastsetter gebyr for ambulerende skjenkebevilling for 2022 til kr 390,- pr. arrangement, jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.