Priser kulturskolen
TypePris pr. skoleår
Instrumentundervisning3030
Gruppeaktiviteter2210
Kor1110
Timepris ved salg til korps185
Instrumentleie450

 

50 % søskenmoderasjon og flerfagsrabatt for plass 2.