Gravfesteavgiften for 2022 økes med 3 % i prisstigning fra nivået i 2022 i tråd med innstilling fra Stange kirkelige fellesråd. Festeperioden er på 10 år, og det årlige beløpet blir på kroner 310 pr grav.