Med utgangspunkt i Stortingets budsjettbehandling fastsettes fellingsavgiften for hjortevilt i Stange for 2022 slik:

Type hjorteviltjaktåret 2021/2022
Elg - voksen580
Elg - kalv340
Hjort - voksen450
Hjort - kalv270