Kommunestyret i Stange fastsetter gebyr for ambulerende skjenkebevilling for 2023 til kr 400,- pr. arrangement, jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.