Dagtilbud i hjemmet eller på dagsenter
TypePris
Dagtilbud i hjemmet - samlet sum pr. gang167
Dagsenter - samlet sum pr. gang296
Frokost31
Middag pr. porsjon98
Dagrehabilitering
TypePris
Lunsj (pr. porsjon)50
Krykker250
Støttehåndtak111