Sjekk skattemeldingen

Da dette er nytt for Stange kommunes boligeiere oppfordrer vi alle til å sjekke skattemeldingen. Her må du sjekke byggeår, type bolig og boligens P – rom (primær rom). Det er du som boligeier som har ansvaret for at disse opplysningene er riktig.  Når du har oppført et tilbygg/påbygg skal arealet rettes i skattemeldingen.  I skattemeldingen finner du også beregnet markedsverdi for bolig (boligverdi/formuesgrunnlag).

Endringsmelding til Skatteetaten

På Skatteetatens hjemmesider kan du rette boligopplysninger ved å sende inn en endringsmelding til Skatteetaten.  Mener du at boligverdien er satt for høyt i forhold til reell markedsverdi kan du også sende endringsmelding til Skatteetaten.

Du kan regne ut formuesverdien for din bolig.  Husk at formuesverdien er 25% av boligverdien for en primærbolig. 

Hvordan beregnes eiendomsskatten for en bolig?

Et eksempel på en bolig med et formuesgrunnlag/boligverdi på 4.000.000 kroner (formuesverdi kr. 1.000.000,- for primærbolig)
Formuesgrunnlag/boligverdi   kr.     4.000.000,-
-    Obligatorisk reduksjonsfaktor 30%        kr.     1.200.000,-
Beregningsgrunnlag for eiendomsskatt        =    2.800.000,-

Kr. 2.800.000,- multipliseres deretter med promillesatsen.  Promillesatsen er pr i dag vedtatt til 3,2 promille for 2023, men den kan bli endret. 

Skatteseddel i februar

I løpet av februar vil det bli sendt ut skatteseddel til alle som eier eiendom i Stange kommune.  Her vil det fremkomme hvor mye eiendomsskatt du skal betale i løpet av 2023.
Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §2 (PDF, 90KB)8 skal fortsatt sendes til Stange kommune.

Fleksibel fakturering

I 2023 innfører Stange kommune fleksibel fakturering på kommunale avgifter.

Fleksibel fakturering er en løsning som gjør at innbyggerne gis fleksibilitet ved å dele opp faktura for kommunale avgifter selv. Tidligere har det vært fire fakturaer i året, eiendomsskatt i mai og november, og eiendomsavgifter i mars og september.

Fra 2023 vil dette bli slått sammen, og første faktura kommer i mars. Du kan selv betjene den fleksible faktureringen ved å logge deg på MinSide fra kommunens hjemmeside. Løsningen vil være tilgjengelig i mars 2023.