Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn ved bygge- og gravearbeider i forurenset grunn, Stange kommune, Hedmark

Forskrift (Lovdata)

Tiltaksklassen sier noe om kompleksiteten i den enkelte sak. Det er saksbehandler som til enhver tid avgjør i hvilken tiltaksklasse behandlingen hører hjemme i.

Tiltaksplaner for forurenset grunn
KategoriPris
Tiltaksklasse 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad9850
Tiltaksklasse 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad19960
Tiltaksklasse 3 - tiltak av stor vanskelighetsgrad39400

Dersom gebyr etter dette regulativet anses som urimelig, kan virksomhetsleder nedsette eller frafalle gebyret.