Feiing
FeiingEn pipeTo piperTre piper
Årlig*86314382013
Hvert 2. år*5758631150
Hvert 4. år*431575719
Hvert 6. år**288383479
Hvert 8. år***216288359

*Tilsyn hvert 4. år
**Tilsyn hvert 6. år
***Tilsyn hvert 8. år

Årlig feieavgift fritidsbolig 35,- 
Årlig tilsyn fritidsbolig 87,- 

Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 502 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter.
Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 1000,- kr.pr. gang med tillegg av reiseutgifter.
Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid.
I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser.