Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for byggesaksbehandling 2023 i henhold til plan- og bygningloven § 33-1

Byggesaksbehandling - gebyrregulativ (PDF, 437KB)