Gravfesteavgiften for 2023 økes med 5,7 % i prisstigning fra nivået i 2022 i tråd med innstilling fra Stange kirkelige fellesråd. Festeperioden er på 10 år, og det årlige beløpet blir på kroner 370 pr grav.