Med utgangspunkt i Stortingets budsjettbehandling fastsettes fellingsavgiften for hjortevilt i Stange for 2023 slik:

Type hjorteviltjaktåret 2022/2023
Elg - voksen580
Elg - kalv340
Hjort - voksen450
Hjort - kalv270