De fleste betalingssatser og priser vedtas av kommunestyret. Når det gjelder eiendomsskatt og kommunale avgifter (vann, avløp, feiing, renovasjon) har disse følgende forfall:

  • Kommunale avgifter: 20. mars og 20. september
  • Eiendomsskatt 20. mai og 20. november

Arkiv: betalingssatser 2022