SeptikrenovasjonEks. mvaInkl. mva
Boliger med WC tilknyttet slamavskiller15441930
Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller773966
Fritidseiendommer773966
Tømming av tett tank pr. m³282352
Minirenseanlegg15441930

For store slamavskillere kan kommunedirektøren fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS.  For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter.