Feiing
FeiingEn pipeTo piperTre piper
Årlig*83713951953
Hvert 2. år*5588371116
Hvert 4. år*419558698
Hvert 6. år**279372465
Hvert 8. år***209279349

*Tilsyn hvert 4. år
**Tilsyn hvert 6. år
***Tilsyn hvert 8. år

Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 485 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter.

Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 1000,- kr.pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser