Bruksareal som eiendomsskatt beregnes av er alt areal innenfor ytterveggene.

Pris pr. m2 for bolig og fritidseiendommer fastsettes slik:

  • Bruksareal i hovedetasje (kan være både 1. og 2. etasje) 13 000,- for fritidsbolig kr. 10.000,-
  • Underetasje/Sokkel-etasje   7.800,- for fritidsbolig kr.6.000,-
  • Leilighet i underetasje     13.000,-
  • Kjeller 5.200,- for fritidsbolig kr. 4.000,-
  • Loft   7.800,- for fritidsbolig kr. 6.000,-
  • Uisolert etasje/loft, garasje, carport 3.000,-
  • Carport/takoverbygg  3 000,-
  • Tomt 250,-

I tettbebyggelsen beregnes eiendomsskatt for hele tomten. I spredt bebyggelse beregnes det for maks. 1500 m2. Når det gjelder fritidsboliger beregnes det eiendomsskatt for 1000 m2 dersom ikke annet er oppgitt.

Områdefaktor

Stange kommune er delt inn i ni forskjellige soner. Områdefaktoren skal gjenspeile eiendommens omsetningsverdi. Områdefaktoren skal multipliserer med sjablontaksten.

Områdekart (PDF, 3MB)

Områdefaktor - eiendomsskatt
OmrådeOmrådefaktor
Sandvika vest for Sandvikavegen, nord for Mjøslivegen1,3
Fritidsboliger langs Mjøsa fra Bekkelaget til Skaberud1,2
Tettbebyggelsen i Bekkelaget / Sandvika1,1
Mjøsli hytteområde0,9
Stange sentrum og tettbebyggelsen rundt inkl. Navneberget, Sønderhagan, Sannerkroken0,9
Romedal tettsted med Starhellinga, Tangen tettsted og Ilseng tettsted0,8
Området vest for E6 og ned til Mjøsa avgrenset i syd av ei brukket linje sør for Stange sentrum. I nord avgrenset av tettbebyggelsen i Bekkelaget0,8
Harasjøen, Gjetholmsjøen og granerudsjøen0,8
Romedal vest for Rv.3, men utenfor tettstedet Romedal og Starhellinga0,7
Vallset tettsted og ett område rundt Tangen tettsted0,7
Bergsjøen og Rasensjøen0,7
Strandlykkja, Espa, Tangenhalvøya, Vallset utenfor tettstedet, Kolomoen, øst for Rv.3 opp til Løten grense0,6
Resten av Stange- og Romedal almenning.0,5