Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for byggesaksbehandling 2022 i henhold til plan- og bygningloven § 33-1

Byggesaksbehandling - gebyrregulativ (PDF, 203KB)