SeptikrenovasjonEks. mvaInkl. mva
Boliger med WC tilknyttet slamavskiller1544,001930,00
Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller773,00966,25
Fritidseiendommer773,00966,25
Tømming av tett tank pr. m³282,00352,50
Minirenseanlegg1544,001930,00

For store slamavskillere kan kommunedirektøren fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS.  For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter.