Koronavaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksine. Vaksinen er gratis for alle, og det er frivillig å la seg v­­aksinere. Er du i tvil om du bør ta vaksine, må du kontakte fastlegen din.

Vi benytter vaksinene fra Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). Dersom du ønsker å vaksineres med Nuvaxovid (Novavax) kan du ikke bestille time digitalt, men må bestille time via mail eller vaksinetelefonen.
Vaksinering foregår i Stangehallen.

Se Helsenorge sine nettsider for mer informasjon om hvem som er anbefalt å ta koronavaksine, hvilke vaksiner du kan få tilbud om og hvilke bivirkninger de kan gi.

Du kan få vaksine i Stangehallen hver torsdag mellom kl. 12:00-14:00 og kl. 15:00-18:00, unntatt uke 21, 27 og 28. 
 
Du kan få vaksine i Hamar rådhus på drop-in følgende dager med åpningstid kl. 15.30-18.30:
 • 10.mai
 • 24.mai
 • 7.juni

Timebestilling gjelder for alle.
 
 

For de som ønsker å bestille seg time for dose 3, gjelder bare de med nedsatt immunforsvar, må fremlegge skriv fra spesialisthelsetjenensten ved vaksinasjon.  

For de som trenger hjelp kan de enten sende mail til koronavaksinasjon@stange.kommune.no eller ta kontakt på telefonnummer 62562015 (hverdager kl. 9-11 og kl. 12-14).

Vaksine til barn

Barn mellom 12 og 15 år får tilbud om koronavaksinering med Pfizer. Ved oppmøte til vaksinering må det fremlegges ssamtykkeskjema signert av begge foresatte med foreldreansvar, og helseopplysinger må gis i samarbeid med en eller begge foresatte.

Samtykkeskjema finner du her

Barn mellom 5 og 11 år får også tilbud om koronavaksine, dersom foresatte ønsker det. Alle barn i denne aldersgruppen som er bosatt i Hamar, Løten og Stange vil få tilbud om vaksinering i Hamar rådhus. Les mer på Hamar kommunes nettsider.

Barn i aldersgruppen 5-11 år kan ikke møte på drop-in, men må bestille time i forkant. 

Dose 1 og dose 2

Før du bestiller time for oppfriskningsdose i helseboka, må du selv sørge for å ha sjekket at det har gått riktig intervall. Dette finner du ved å logge deg inn på helsenorge.no

Intervall mellom dose 1 og dose 2:

 • minimum 3 uker for personer som har fått Pfizer (Comirnaty) som dose 1
 • minimum 4 uker for personer som har fått Moderna (Spikevax) som dose 1

 
Slik foregår vaksineringen

 • Når du bestiller time får du bekreftelse på timen og påminnelse på sms dagen før.
 • Gi beskjed hvis du har spesielle behov, vi kan tilrettelegge vaksineringen.
 • Er du i tvil om du bør ta vaksinen av medisinske årsaker, er det viktig at du kontakter fastlegen.
 • Møt presis til avtalt tid og sted.
 • Husk å ta med legitimasjon.
 • Vi anbefaler å ha på en t-skjorte eller trøye som gjør det enkelt å sette vaksinen i overarmen.
 • Etter at vaksinen er satt, skal du vente i 20 minutter. 
 • Hvis du blir syk eller havner i karantene, skal du ikke møte opp for vaksine.

Dose 3

Vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Hvem som omfattes av tilbudet kan du lese mer om her

Organisering av tilbudet

Det er spesialisthelsetjenesten som identifiserer hvilke pasienter som skal ha tilbud om vaksinering med 3. dose. Når spesialisthelsetjenesten har identifisert de ulike pasientgruppene vil pasientene varsles direkte. Kommunen blir ikke varslet.

Dersom vaksinen skal tilbys i kommunen vil du motta et brev fra spesialisthelsetjenesten som skal fremvises på vaksinasjonsstedet. Hvis du er usikker på om du tilhører gruppen som bør ha tilbud om 3. vaksinedose, men ikke er kontaktet, må du selv ta kontakt med behandler i spesialisthelsetjenesten eller egen fastlege. 

Du må selv bestille time for vaksinasjon eller møte på drop in. Brev fra spesialisthelsetjenesten må medbringes til vaksinasjon.

Ønsker du mer informasjon kan du lese her.

Oppfriskningsdose

Beskyttelsen etter grunnvaksineringen kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose (boosterdose) gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset.

Hvem kan få oppfriskningsdose?

Det skal gå minimum 4,5 måneder mellom andre og tredje dose av koronavaksinen. Dette tilsvarer 20 uker (52 uker/12 måneder x 4,5).

Personer med alvorlig svekket immunforsvar vil selv etter en 3. dose i primærserien ha lavere immunrespons og lavere grad av beskyttelse enn immunfriske, og har behov for oppfriskningsdose for å øke beskyttelsen mot infeksjon og alvorlig sykdom. Disse tilbys oppfriskningsdose 4.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som har mottatt 3 doser i grunnvaksinasjon kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdosen reduseres ned til 3 måneder/13 uker. (52 uker/12 måneder x 3). Oppfriskningsdosen vil for disse personene blir dose nr.4

4. dose

Folkehelseinstituttet har åpnet opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Du kan lese mer om tilbud om 4.dose her. Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet kan du bestille deg time digitalt, via mail eller vaksinetelefonen, eller du kan møte til drop in.

Hvis du har gjennomgått covid-19

I Norge blir gjennomgått covid-19 sidestilt med en vaksinedose. Etter gjennomgått covid-19 trenger du kun én vaksinedose for å bli regnet som grunnvaksinert. Det gjelder uansett hvor lenge det er siden du fikk påvist covid-19.

Er du grunnvaksinert fordi du har gjennomgått covid-19 og fått en vaksinedose, anbefales du ta en oppfriskningsdose

Det er også åpnet for at enkelte som ønsker det, kan ta oppfriskningsdose selv om de har to vaksinedoser og gjennomgått covid-19. Dette kan for eksempel være på grunn av innreisekrav til enkelte land.

Hva er forskjellen på dose 3 og en oppfriskningsdose?

Dose 3 er til de som ikke fikk god nok effekt etter de første to dosene. Eks. alvorlig immunsupprimerte.  Grunnvaksinering vil derfor bestå av 3 doser. Oppfriskningsdose er for å øke effekten av grunnvaksineringen. Innbyggere kan velge om de ønsker Comirnaty fra BioNTech/Pfizer eller Spikevax fra Moderna (halv dose) som oppfriskningsdose.

Les mer om oppfriskningsdose på helsenorge.no