Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at personer i alderen 18-64 år kan ta en ny dose (4. dose) dersom de selv ønsker det. FHI vurderer det at slik epidemien er forventet å utvikle seg, er at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko.

Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon. 

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen. 

Time for vaksinering kan bestilles her;

Bestill time via Helseboka

Bestill time via e-post

Koronavaksinering foregår i Stangehallen hver onsdag ut januar 2023 (med unntak av 28.12)

Fra februar vil organiseringen endres,  og det må beregnes noe lengre tid fra bestilling av time til vaksineringen skjer. 

Les mer om koronavaksinering her