Koronavaksinering foregår i Stangehallen hver onsdag ut januar 2023 (med unntak av 28.12) Vi oppfordrer til å bestille time på forhånd, men dersom det er ledig kapasitet tilbyr vi også drop-in.

Koronavaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksine. Vaksinen er gratis for alle, og det er frivillig å la seg v­­aksinere. Er du i tvil om du bør ta vaksine, må du kontakte fastlegen din.

Bestill time

Bestill time

62562015 (hverdager kl. 9-11)
Send epost

Det vil ikke bli sendt ut SMS-varsel med timebestilling.

Vi benytter vaksinene fra Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax)til grunnvaksinasjon. Til oppfriskningsdose benyttes Comirnaty Original/Omicron BA.4 og BA.5 (oppdatert koronavaksine) Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1. Hvilken vaksinetype du ønsker kan du gi beskjed om ved fremmøte til vaksinering. Dersom du ønsker å vaksineres med Nuvaxovid (Novavax) kan du ikke bestille time digitalt, men må bestille time via mail eller vaksinetelefonen.

Se Helsenorge sine nettsider for mer informasjon om hvem som er anbefalt å ta koronavaksine, hvilke vaksiner du kan få tilbud om og hvilke bivirkninger de kan gi.

Du kan få vaksine i Stangehallen disse dagene; 
 • Onsdag 23.11  kl. 09.00-11.30 og 12.30-15.00
 • Onsdag 30.11  kl. 09.00-11.30 og 12.30-15.00
 • Onsdag 07.12  kl. 09.00-11.30 og 12.30-15.00
 • Onsdag 14.12  kl. 09.00-11.30 og 12.30-15.00
 • Onsdag 21.12 kl. 09.00-11.30 og 12.30-15.00

2023

 • Onsdag 04.01 kl. 09.00-11.30 og 12.30-15.00
 • Onsdag 11.01 kl. 09.00-11.30 og 12.30-15.00
 • Onsdag 18.01 kl. 09.00-11.30 og 12.30-15.00
 • Onsdag 25.01 kl. 09.00-11.30 og 12.30-15.00

Timebestilling gjelder for alle.
 
 
 • Når du bestiller time får du bekreftelse på timen.
 • Gi beskjed hvis du har spesielle behov, vi kan tilrettelegge vaksineringen.
 • Er du i tvil om du bør ta vaksinen av medisinske årsaker, er det viktig at du kontakter fastlegen.
 • Det vil ikke bli sendt ut SMS-varsel med timebestilling.

Personer som er anbefalt å ta flere doser på grunn av redusert immunforsvar, må fremlegge skriv fra spesialisthelsetjenesten ved vaksinasjon, se eget avnitt lenger ned på siden.

For de som trenger hjelp kan de enten sende mail til koronavaksinasjon@stange.kommune.no eller ta kontakt på telefonnummer 62562015 (hverdager kl. 9-11 ).

 • Møt presis til avtalt tid og sted.
 • Husk å ta med legitimasjon.
 • Vi anbefaler å ha på en t-skjorte eller trøye som gjør det enkelt å sette vaksinen i overarmen.
 • Etter at vaksinen er satt, skal du vente i 20 minutter. 
 • Hvis du blir syk skal du ikke møte opp for vaksine.

Alle restriksjonene knyttet til korona og innreise til Norge er opphevet. Det er nå samme regler som før koronapandemien. Det er fortsatt andre land som har regler ved innreise, og det er viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder i det landet en skal reise til.

Du kan gå til Re-open EU. for å se hva som gjelder i de andre europeiske landene. Du kan også laste ned UDs app «Reiseklar». 

Les mer om reiser til utlandet hos UD

På nettsiden til Helsenorge kan alle sjekke status på sitt koronasertifikat, både innenlands og til bruk ved grensepasseringer i EU og EØS. Innbyggerservice i rådhuset kan hjelpe til med å skrive ut koronasertfikat hvis du selv ikke kan logge på Helsenorge.no.

Les mer om koronasertifikat her

 

Vaksine til barn

Barn mellom 12 og 15 år får tilbud om koronavaksinering med Pfizer. Ved oppmøte til vaksinering må det fremlegges samtykkeskjema signert av begge foresatte med foreldreansvar, og helseopplysninger må gis i samarbeid med en eller begge foresatte.

Samtykkeskjema finner du her

Barn mellom 5 og 11 år får også tilbud om koronavaksine, dersom foresatte ønsker det. Dersom det er ønskelig å vaksinere barn i denne aldersgruppen kan foresatte ta kontakt;

Sende epost 
 62562015 (hverdager kl. 9-11)

Barn i aldersgruppen 5-11 år må bestille time i forkant. 

Dose 1 og dose 2

Før du bestiller time for vaksinering i helseboka, må du selv sørge for å ha sjekket at det har gått riktig intervall. Dette finner du ved å logge deg inn på helsenorge.no

Intervall mellom dose 1 og dose 2:

 • minimum 3 uker for personer som har fått Pfizer (Comirnaty) som dose 1
 • minimum 4 uker for personer som har fått Moderna (Spikevax) som dose 1

Dose 3

Vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Det er spesialisthelsetjenesten som identifiserer hvilke pasienter som skal ha tilbud om vaksinering med 3. dose. Når spesialisthelsetjenesten har identifisert de ulike pasientgruppene vil pasientene varsles direkte. Kommunen blir ikke varslet.

Dersom vaksinen skal tilbys i kommunen vil du motta et brev fra spesialisthelsetjenesten som skal fremvises på vaksinasjonsstedet. Hvis du er usikker på om du tilhører gruppen som bør ha tilbud om 3. vaksinedose, men ikke er kontaktet, må du selv ta kontakt med behandler i spesialisthelsetjenesten eller egen fastlege. 

Du må selv bestille time for vaksinasjon eller møte på drop in. Brev fra spesialisthelsetjenesten må medbringes til vaksinasjon.

Ønsker du mer informasjon kan du lese her.

Dose 3 (Oppfriskningsdose)

Beskyttelsen etter grunnvaksineringen kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose (boosterdose) gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset. 

Hvem kan få oppfriskningsdose?

Det skal gå minimum 20 uker mellom andre og tredje dose av koronavaksinen. 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar vil selv etter en 3. dose i primærserien ha lavere immunrespons og lavere grad av beskyttelse enn immunfriske, og har behov for oppfriskningsdose for å øke beskyttelsen mot infeksjon og alvorlig sykdom. Disse tilbys oppfriskningsdose 4.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som har mottatt 3 doser i grunnvaksinasjon kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdosen reduseres ned til 3 måneder/13 uker.  Oppfriskningsdosen vil for disse personene blir dose nr.4

Dose 4 ( Oppfriskningsdose)

Personer i aldersgruppen 18-64 år kan nå få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det.

 • Personer 65 år eller eldre
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar. FHI anbefaler at denne gruppen tar en oppfriskningsdose.
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander:
  • organtransplantert
  • alvorlig og moderat immunsvikt
  • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • demens
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med følgende alvorlige grunnsykdommer:
  • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
  • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
   • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
   • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
  • Gravide:
  • Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.
  • Alle under 65 år skal ta med dokumentasjon på at de tilhører en av risikogruppene. For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Det kan vises frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor vedkommendes navn kommer frem

 

Oppfriskningsdose kan gis tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, og/eller minimum 3 uker etter tilfriskning etter gjennomgått koronainfeksjon. 

Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet kan du bestille deg time digitalt, via mail eller vaksinetelefonen.

Dose 3 er til de som ikke fikk god nok effekt etter de første to dosene. Eks. alvorlig immunsupprimerte.  Grunnvaksinering vil derfor bestå av 3 doser. Oppfriskningsdose er for å øke effekten av grunnvaksineringen. Innbyggere kan velge om de ønsker Comirnaty fra BioNTech/Pfizer eller Spikevax fra Moderna (halv dose) som oppfriskningsdose.

Les mer om oppfriskningsdose på helsenorge.no

 

Hvis du har gjennomgått covid-19

I Norge blir gjennomgått covid-19 sidestilt med en vaksinedose. Etter gjennomgått covid-19 trenger du kun én vaksinedose for å bli regnet som grunnvaksinert. Det gjelder uansett hvor lenge det er siden du fikk påvist covid-19.

Er du grunnvaksinert fordi du har gjennomgått covid-19 og fått en vaksinedose, anbefales du ta en oppfriskningsdose

Det er også åpnet for at enkelte som ønsker det, kan ta oppfriskningsdose selv om de har to vaksinedoser og gjennomgått covid-19. Dette kan for eksempel være på grunn av innreisekrav til enkelte land.