Pandemien og krigen i Europa gjør at egenberedskap er mer aktuelt enn på lenge. Det kommer på toppen av allerede kjente utfordringer som cybertrusler og mer ekstremvær.

Konkrete råd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. DSB har utarbeidet konkrete råd for alle innbyggere.  Her vil du også se eksempel på et anbefalt beredskapslager.

- Det viktigste er at alle hjem øver på å kunne ta vare på seg sjøl i tre dager om en er i stand til det, sier beredskapskoordinator Tommy Østlund i Stange kommune.

De grunnleggende behovene som må dekkes i de tre første døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss sjøl i noen dager, så det er ofte ikke så veldig mye som skal til for å komme helt i mål. Har du på plass det mest nødvendige slik at du klarer deg sjøl i minst tre døgn er du rustet for å komme igjennom de fleste kriser.

Østlund har fått henvendelser fra innbyggere der barna har initiert at familien skal være uten vann og strøm i 24 timer.

- Historiene jeg harv fått er at dette nok har vært tøffest for mor og far, men at det har vært lærerikt. Det har satt fokus på egenberedskap og det har vært gøy og gitt familien kvalitetstid sammen, sier Østlund.

Atomberedskap

Med situasjonen i Ukraina er mange opptatt av atomsikkerhet.

Et eventuelt utslipp av radioaktive stoffer i Ukraina, vil ikke føre til akutt fare for folk i Norge. Avstanden er så stor at utslippet vil fortynnes kraftig før det kommer hit. Dersom vinden blåser mot Norge, kan norske næringsmidler bli forurenset, og det kan være nødvendig med konsekvensreduserende tiltak innenfor matproduksjon og utmarksbruk.

Jodtabletter

- Mange innbygger er opptatt av jodtabletter, sier beredskapskoordinatoren. Jodtabletter er en del av egenberedskapen som vi generelt oppfordrer folk til å ha tilgjengelig, enten du er hjemme eller på hytta, men kommunen har også et beredskapslager og plan for utdeling av jodtabletter hvis dette skulle bli nødvendig. En eventuell utdeling av jodtabletter er beregnet for de gruppene som vil dra nytte av det det.

Kommunen

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningas sikkerhet og trygghet innenfor kommunens geografiske område.

- Stange kommune har et årshjul for oppfølging av beredskapsarbeid. Dette skal sikre at kommunen har et løpende fokus på beredskapsarbeid, sier Østlund.

Det arbeides nå med en ny helhetlig kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse. Den skal behandles første kvartal 2023.

Her kan du lese mer om egenberedskap