Innen samfunnsutvikling finner du arealplan, byggesak, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, kultur, eiendomsforvaltning, landbruk, samt overordnet arbeid knyttet til kommunens strategi og utvikling.

Stab for samfunnsutvikling består også av fagrådgivere innen næring, kommunikasjon og digitalisering.

Samfunnsutvikling er inndelt i følgende virksomheter:

  • Eiendomsavdelingen
  • Kommunalteknikk
  • Kultur
  • Plan, bygg og oppmåling
  • Hedmarken landbrukskontor
  • Hamarregionen reiseliv og utvikling