Kommunalsjefområdet for oppvekst skal bidra til økte læringsresultater og godt lærings- og oppvekstmiljø. Et felles mål for barnehager og skoler i Stange er å skape en kultur for læring og danning gjennom kvalitet og tilpasning i oppvekstsektoren.

I Stange kommune er det ett oppvekstsenter, åtte barneskoler og tre ungdomsskoler. Oppvekstområdet har i tillegg ansvar for barnevernstjenesten, helsestasjon, skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste og krisesenter.