Kommunedirektørens ledergruppe 

Kommunedirektøren og kommunalsjefene utgjør kommunens øverste administrative ledelse, og har et totalansvar for hele organisasjonen. 

Kommunedirektør
Kaija Eide Drønen

kaija.eide.dronen@stange.kommune.no
 95919271
Kommunedirektør Kaija Eide Drønen

Frode Haugan, kommunalsjef samfunnsutvikling
frode.haugan@stange.kommune.no
 94150176

Heidi Midtlien, konstituert kommunalsjef oppvekst
heidi.midtlien@stange.kommune.no
 93676740

Tove Nordli Selnes, kommunalsjef helse og mestring 
tove.nordli.selnes@stange.kommune.no
 91512411

Kommunedirektørens stab

Inger Lise Storlien, stabssjef HR og service
inger.lise.storlien@stange.kommune.no
 90858074

Torill Hoel, stabssjef økonomi
torill.hoel@stange.kommune.no
 99490339

Slik er kommunen organisert

Stange kommune er inndelt i tre fagområder og hvert av områdene ledes av en kommunalsjef.

 

Organisasjonskart

 

OrganisasjonskartKlikk på bildet for større versjon

 

Kontaktinformasjon til ansatte

Her kan du søke etter ansatte i Stange kommune