Kommunedirektørens ledergruppe 

Kommunedirektøren og kommunalsjefene utgjør kommunens øverste administrative ledelse, og har et totalansvar for hele organisasjonen. 

Kommunedirektør
Kaija Eide Drønen

 95919271
Kommunedirektør Kaija Eide Drønen

Frode Haugan, kommunalsjef samfunnsutvikling
 94150176

Denis Aggrey, kommunalsjef oppvekst
 95116088

Tove Nordli Selnes, kommunalsjef helse og mestring 
 91512411

Kommunedirektørens stab

Inger Lise Storlien, stabssjef HR og service
 90858074

Torill Hoel, stabssjef økonomi
 99490339

Slik er kommunen organisert

Stange kommune er inndelt i tre fagområder og hvert av områdene ledes av en kommunalsjef.

 

Organisasjonskart

 

OrganisasjonskartKlikk på bildet for større versjon