«Kafedialog»

Det blir mulig stille spørsmål og snakke med planleggere etter presentasjonen.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen skal peke ut den langsiktige utviklingen i kommunen. Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Stange kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Stange.  

Rullering av kommuneplan

Åpent plankontor 30. mai

Det blir åpent plankontor i rådhuset tirsdag 30. mai klokken 14.00-18.00. Da er du velkommen for å snakke med en planlegger.