I forbindelse med skifte av kum vil noen abonnenter bli uten vann i området Vallset kirke/Egerom onsdag 18. mai fra omlag klokken 12. Disse er varslet på sms.

kokevarsel-vallset-tangenKokevarsel

I forbindelse med dette arbeidet på det kommunale ledningsnettet vil berørte abonnenter i området Tomter-Gata-Måsån-Kolomoen-Vikselv-Hov få kokevarsel fra onsdag 18. mai klokken 12 og inntil ny melding mottas. Dette forventes å ta noe over en uke i påvente av analyseresultater. Kokevarsel innebærer at alt vann som skal drikkes eller brukes til matlaging, må kokes før bruk. Berørte abonnenter er varslet med sms.

Slik koker du vann til matlaging

Ved spørsmål ta kontakt på kommunens vakttlf. 90088108

Får du ikke varsler?

Sjekk at du er oppført med korrekt mobilnummer og e-postadresse i kontakt- og reservasjonsregisteret.  Les mer om varsling og informasjon her.