Her finnes målsetting for befolkningsvekst, FNs bærekraftmål i Stange og forslag til endret arealbruk, blant annet til bolig, idrettsanlegg i Romedal, næring, båtopplag og utvidet båthavn på Tangen. 

I høringsperioden blir det åpent informasjonsmøte og også mulighet for en prat med planleggere i åpent plankontor. Høringsperioden blir fra 28.4 -12-6.2023.

Fortellerkart, planforslag og mer informasjon