Sandvikavegen 29Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området, skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av omkring 100 boenheter i et område sentralt i Ottestad, med gode utsiktforhold til Mjøsa, med kort gangavstand til Mjøsas strandområder og friluftsområder, og med kort avstand til Hamar.

Klikk her for å komme til planforslaget

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes direkte i plandialog eller til Postboks 214, 2336 Stange. post@stange.kommune.no

Høringsfrist 13. juni 2022.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges frem for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Åpent møte 18. mai

Det inviteres til åpent møte i Stange rådhus, onsdag 18. mai klokken 18.00. Møtet er i kommunestyresalen.