- Vi lever i en tid med økte kostnader, og håper at tiltak som dette kan gjøre det enklere for å få flere barn og unge med på fritidsaktiviteter, sier Hilde Granum, som er kulturrådgiver og jobber med kommunens aktivitetstilbud for barn og unge (Ung arena). 

Gjennom fritidskassen kan man søke tilskudd til å dekke kostnader til for eksempel utstyr, reise, cup, leir og/eller deltageravgifter i faste, organiserte aktiviteter. Målgruppen er barn og unge opp til 24 år som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta. 

- Vi setter et høyt alderstak slik at vi også når ungdom og unge voksne som sliter med å få endene til å møtes, men som ønsker å være med på organisert aktivitet. Man kan søke selv eller på vegne av andre, sier Marianne S. Kråkmo, som er rådgiver for idrett og friluftsliv, folkehelsekoordinator og daglig leder av BUA Stange.

Søknadsskjemaet er enkelt, ubyråkratisk og tillitsbasert, og stiller ingen krav til dokumentasjon av økonomisk situasjon. Målet er at dette ikke skal oppleves stigmatiserende for de som ber om økonomisk bistand. 

- Søknadsskjemaet er basert på tillit og åpner for at ressurspersoner i skolen, fritidstilbud og nærmiljøet som allerede fanger opp behovene enkelt kan søke på vegne av de det gjelder, sier Kråkmo. 

Pengene utbetales direkte til den aktuelle idrettsklubben, laget, foreningen eller organisasjonen.

- Vi har dialog med ulike lag, organisasjoner, klubber og foreninger. Slik kan vi kartlegge behov, utfordringer og muligheter. Nå i første omgang blir dette et slags prøveprosjekt, som vi håper å kunne dra nyttig lærdom av, sier Kråkmo.

Søk om tilskudd fra fritidskassen