Kommunen vil derfor, som ledd i dette, markedsføre den nasjonale undersøkelsen IVARETATT?, som er en årlig undersøkelse som er åpen fram til 31. mars.
Fokuset er den pårørende selv, - hvordan den pårørende opplever å bli involvert og ivaretatt. Undersøkelsen er anonym.

Undersøkelsen blir gjennomført for andre gang

I 2022 var det 94 pårørende til tjenestemottakere i Stange kommune som besvarte undersøkelsen. Sammenliknet med andre norske kommuner var det et forholdsvis høyt antall respondenter, tatt i betraktning at dette var første året undersøkelsen ble gjennomført. Kommunen håper at mange flere ønsker å besvare undersøkelsen nå i år.  Resultatene blir drøftet og lagt til grunn for forbedrings- og utviklingsarbeid knyttet til ivaretakelse av pårørende i helse- og omsorgstjenestene. 

Bakgrunn og mer informasjon

IVARETATT? er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Øst og Pårørendesenteret. Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet.  I tillegg til å være et verktøy for kommunene, vil data benyttes til forskning.

Nyttig for kommunen

IVARETATT? er et verktøy til kvalitetsarbeid om pårørende. Kommunen kan hente ut statistikk for hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt. Årlig rapport vil synliggjøre områder som behøver forbedring og områder man lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunen sammenligne rapporter og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram.

Undersøkelsen ligger åpen noen måneder årlig, denne gangen til 31.mars 2023. Det tar ca. 10 til 20 minutter å besvare undersøkelsen.

Les mer om undersøkelsen og delta her