Statsforvalteren har bedt om at Stange kommune legger søknad og høringsbrev ut til offentlig gjennomsyn. Innspill kan sendes inn via Statsforvalteren i Innlandet sin hjemmeside.

Høring etter forurensningslova

Høringsfristen er 8. juni 2023